Selamat Bingung

Hoho … sudah lama saya tidak berjumpa dengan inih blog. Sudah lama saya tidak mengedit inih blog. Sudah lama saya tidak mandi. Sudah lama saya tidur. Sudah lama saya terpuruk dalam kubangan gundah gulana. Sudah lama saya tertawa. Sudah lama saya suka nyasar di Bandung walaupun saya orang Bandung. Sudah lama saya terpaku kegiatan di komputer dan internet namun berasa tetep ajah beginih. Dan sudah lama lainnya. Namun ada sesuatu yang menggelitik untuk diungkapkan, diwacanakan, dikonsepkan, dipetakan dan beberapa kata kerja lainnya. Wkwk. Like a time inside the box. But don’t worry ma friend. Positive think sajah lah menghadapi hidup mah ^_^

Bingung euy .. banyak terpengaruh selogi, duologi, trilogy, tetralogi sampai takterhinggalogi .. hahaha
Ciukyup cekian dan terima kasih. Selamat bingung . nanti di sambung


0 komentar: